Эмнэлгийн ба эрүүл ахуйн хэрэгсэл

/medical-and-hygienic-instruments/

PM2.5 мэдрэгч

Oxygen Absorber

Хүчилтөрөгч шингээгч

Health Monitoring Instrument

Эрүүл мэндийн хяналтын хэрэгсэл

Sputum Absorber

Цэр шингээгч

Sterilizing machine

Ариутгах машин

electronic mask

электрон маск

Beauty machine

Гоо сайхны машин

smart toilets

ухаалаг жорлон