Автомашины тоног төхөөрөмж

Vehicle headlights

Тээврийн хэрэгслийн гэрэл

/automotive-equipments/

автомашины дэрний агааржуулалтын систем

vehicle DVD

тээврийн хэрэгслийн DVD

car speaker

машины чанга яригч

car refrigerator

машины хөргөгч